Targi Transportu Intermodalnego "InterModal 2021" to wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli kluczowych firm zaangażowanych w branżę kontenerową, transport oraz logistykę. Jest miejscem spotkania, wymiany opinii, nawiązanie kontaktów handlowych we wszystkich obszarów transportu i logistyki kontenerowej oraz rozpoczęcia tak bardzo potrzebnej w kraju debaty na temat transportu intermodalnego i wyzwań z nim związanych.

Celem targów jest zaprezentowanie kompleksowej oferty produktów i usług związanych z transportem intermodalnym.

Imprezie wystawienniczej towarzyszy bogata część merytoryczna, w ramach której uczestnicy mogą wziąć udział w debatach, a także konferencji "Transport Intermodalny - integracja przewozów światowych" poświęconej wyzwaniom rynku transportowego XXI w.

Potencjał tego typu transportu jest niewykorzystywany i nadal dużo mniej konkurencyjny niż w pozostałych krajach europejskich. Polska to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków transportu intermodalnego w Europie, jednak nie mieliśmy dotychczas wydarzenia o randze targów, organizowanych z myślą o transporcie intermodalnym, które stanowiłoby miejsce spotkań i wymiany doświadczeń. Brakuje przestrzeni dla przedstawienia innowacyjnych rozwiązań skierowanych do tego rynku, który z perspektywy nowoczesnych technologii jest bardzo ciekawy.

Wszelkie działania zmierzające do promocji, jak też mające na celu technologiczny rozwój przewozów intermodalnych, są elementami potrzebnymi do lepszego ich rozwoju. Tworzenie finalnego produktu, jakim jest intermodalny łańcuch logistyczny, związany jest z  udziałem kilku uczestników rynkowych, dlatego zwiększanie atrakcyjności rynkowej całości powinno wiązać się z działaniami umożliwiającymi lepszy przepływ informacji czy efektywną współpracę w niezbędnych procesach (np. platformy informatyczne, klastry logistyczne bądź inne grupy współdziałania).

Ważnym kierunkiem działań jest ciągłe zwiększanie świadomości społecznej w zakresie atutów tej gałęzi transportowej związanych z aspektami ekologicznymi, bezpieczeństwa przewożonych towarów, czy też ekonomicznej opłacalności łańcuchów logistycznych z dominującym udziałem kolejowych przewozów. Koniecznym czynnikiem umożliwiającym w przyszłości jeszcze lepszy rozwój przewozów intermodalnych jest dalsze przekonywanie władz naszego kraju o potrzebach poszerzania instrumentów polityki Państwa w tej dziedzinie.