Rada Programowa IV  Edycji Targów Transportu Intermodalnego „InterModal 2021"

 

  

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący Rady Programowej, Prezes SITK RP, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny  w Radomiu

2.  dr hab.inż. kpt. ż. w.  Wojciech Ślączka  - prof. nadzw. AMS - Rektor Akademia  Morska w Szczecinie

3.  prof dr hab. Juliusz Engelhardt prof. US -Uniwersytet Szczeciński 

4.  *prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna  – Politechnika Warszawska

5. *prof. dr hab. Sławomir Bukowski  - Rektor Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

6.  prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

7.  prof. dr hab.inż. Mirosław Nader - Politechnika Warszawska  

8.  prof. dr hab inż. Leszek Rafalski  - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 

9.  prof. dr hab. inż. Mirosław Sergiejczyk Politechnika Warszawska

10. prof. dr hab. inż Marek Sitarz - Akademia WSB

11. *dr hab inż. Dariusz Pyza - Profesor Politechniki Warszawskiej 

12.*dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Politechnika Krakowska

13. *prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego

14. *Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwo Infrastruktury

 15. *Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury

16.   dr inż. Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

17.   Mikołaj Wild - Prezes Centralny Port Komunikacyjny 

18.   dr Mirosław Antonowicz – Przewodniczący OSŻD  

19.  Joanna Lech – p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

20.  dr inż. Paweł Stężycki - Instytut Lotnictwa

21.  dr inż. Andrzej Żurkowski – Instytut Kolejnictwa

22.  *Krzysztof Mamiński – Prezes PKP S.A.

23.  *Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

24.  *Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

25.  Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu – PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

26. *Maciej Zagórski - Prezes PKP Telkol Sp. z o.o. 

27.   Robert Szydlik – Prezes Zarządu PKP Cargo Service Sp. z o.o.

28.   Sławomir Żurawski – Dyrektor Biura Handlowego- Rynek Przewozów Międzynarodowych i Intermodalnych  PKP CARGO S.A.

29.   Paweł Wontorski - Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów "Metroprojekt" sp. z o.o. 

30. *Kpt. ż. ś. mgr Maciej Gromek - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródladowej 

31. *Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

32.  Michał Stupak  –Menedżer Klienta Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

33.  *Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

34.   Krzysztof Urbaś – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

35.   Andrzej Łuc Prezes Zarządu Port Morski Police Sp. z o.o.

36.  *Daniel Saar – Prezes Zarządu - DB Port Szczecin Sp. z o.o.

37. *Anatol Kupryciuk - Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.

38.  Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

39. *Rafał Milczarski – Prezes Zarządu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

40. *Adam Ryniak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CARGOTEC Poland Sp. z o.o.

41. *Jan Buczek – Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

42.  Tadeusz Bartosiński – Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

 

 

 

 

*organizatorzy wystąpili o udział w Radzie Programowej