Rada Programowa III Edycji Targów Transportu Intermodalnego „InterModal 2019"

 

  

1.  prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący Rady Programowej, Prezes SITK RP, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

2. *J.M. Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński 

3.  *prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński

4. *Małgorzata Zielińska - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

5. *Monika Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej 

6. *Sylwia Cieślak-Wilk - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów, Centrum Unijnych Projektów Transportowych  

7. *dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM - Akademia Morska w Szczecinie 

8. *prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska

9. *prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

10. *prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11. *prof. dr hab. inż. Mirosław Nader – Politechnika Warszawska

12. *prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

13. *dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW – Politechnika Warszawska

14. *dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Politechnika Krakowska

15. *prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego

16. *dr Kazimierz Szefler - Instytut Morski w Gdańsku

17. *dr inż. Paweł Stężycki - Instytut Lotnictwa

18. *dr inż. Andrzej Żurkowski – Instytut Kolejnictwa

19.  *Krzysztof Mamiński – Prezes PKP S.A.

20. *dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A.

21. *dr inż. Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

22. *Tadeusz Szozda - Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy Kolei OSŻD 

23. *Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

24.  *Franciszek Kostrzewa – Prezes Zarządu PKP Cargo Service Sp. z o.o.

25. *Anatol Kupryciuk - Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.

26. *Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

27. *Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

28. *Rafał Milczarski – Prezes Zarządu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

29. *Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

30. *Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

31. *Dariusz Słaboszewski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

32. *Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

33. *Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu – PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

34. *Paweł Wac – Prezes Zarządu - DB Port Szczecin Sp. z o.o.

35. *Jerzy Szmit – Członek Zarządu PKP Telkol Sp. z o.o.

36. *Jan Buczek – Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

37. *Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

38. *Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

39. *Przemysław Gorgol – p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

40. *Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwo Infrastruktury

41. *Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury

42. *Jan Urbanowicz – Dyrektor Transportowy Dozór Techniczny

43. *Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych PKP S.A.

44. *Maciej Gromek – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

45. *Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

46. *Piotr Samson - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

47. *Tadeusz Bartosiński – Zastępca Dyrektora Biura Mobilności i Strategii Transportu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

  

 

*organizatorzy wystąpili o udział w Radzie Programowej