Rada Programowa III Edycji Targów Transportu Intermodalnego „InterModal 2019"

 

  

1.  prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący Rady Programowej, Prezes SITK RP, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

2. *J.M. Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński 

3.  *prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński

4. *Małgorzata Zielińska - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

5. *Monika Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej 

6. *Sylwia Cieślak-Wilk - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów, Centrum Unijnych Projektów Transportowych  

7. *dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM - Akademia Morska w Szczecinie 

8. *prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska

9. *prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

10. *prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11. *prof. dr hab. inż. Mirosław Nader – Politechnika Warszawska

12. *prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

13. *dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW – Politechnika Warszawska

14. *dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Politechnika Krakowska

15. *prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego

16. *dr Kazimierz Szefler - Instytut Morski w Gdańsku

17. *dr inż. Paweł Stężycki - Instytut Lotnictwa

18. *dr inż. Andrzej Żurkowski – Instytut Kolejnictwa

19.  *Krzysztof Mamiński – Prezes PKP S.A.

20. *dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A.

21. *dr inż. Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

22. *Tadeusz Szozda - Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy Kolei OSŻD 

23. *Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

24.  *Franciszek Kostrzewa – Prezes Zarządu PKP Cargo Service Sp. z o.o.

25. *Anatol Kupryciuk - Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.

26. *Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

27. *Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

28. *Rafał Milczarski – Prezes Zarządu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

29. *Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

30. *Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

31. *Dariusz Słaboszewski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

32. *Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

33. *Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu – PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

34. *Daniel Saar – Prezes Zarządu - DB Port Szczecin Sp. z o.o.

35. *Jerzy Szmit – Członek Zarządu PKP Telkol Sp. z o.o.

36. Adam Ryniak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CARGOTEC Poland Sp. z o.o.

37. *Jan Buczek – Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

38. *Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

39. *Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

40. *Przemysław Gorgol – p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

41. *Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwo Infrastruktury

42. *Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury

43. *Jan Urbanowicz – Dyrektor Transportowy Dozór Techniczny

44. *Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych PKP S.A.

45. Andrzej Łuc Prezes Zarządu Port Morski Police Sp. z o.o.

46. *Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

47. *Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

48. *Tadeusz Bartosiński – Zastępca Dyrektora Biura Mobilności i Strategii Transportu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

49. dr Ernest Czermański Uniwersytet Gdański 

50. dr hab inż. Izabela Kotowska, prof. AM Akademia Morska w Szczecinie 

51. dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US Uniwersytet Szczeciński

52. dr hab. Dariusz Milewski, prof. US Uniwersytet Szczeciński

53. dr hab. Michał Pluciński, prof. US Uniwersytet Szczeciński

54. dr hab. Bogusz Wiśnicki Akademia Morska w Szczecinie

 

*organizatorzy wystąpili o udział w Radzie Programowej