Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin 

http://www.wzieu.pl/