DZIEŃ 1 – 22 marca 2017 

10:00 - 12:00

rejestracja gości

12:00 - 12:30

 Uroczyste otwarcie i wystąpienie gości honorowych

 

12:00 – 12:05

Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Prezes SITK RP

12:05 – 12:30

Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Prezydent Miasta Szczecin
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Joanna Świderska – p.o. Dyrektor Departamentu Projektowego II,I Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Alicja Kozłowska - Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego - Urząd Transportu Kolejowego 

12:30 – 12:40

Prezentacja Grupy PKP Cargo S.A. - Anna Różalska

13:00 – 14:40

DEBATA TRANSPORTOWA

Prowadzący:      prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Paneliści: Nauka

Paneliści: Biznes

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński                            

Włodzimierz Żmuda   -  Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dr inż. Krystian Pietrzak – Akademia Morska w Szczecinie

 Piotr Frąckowiak - Kierownik Wydziału Kolei - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

dr inż. Marek Bauer – Politechnika Krakowska

Krzysztof Kondraciuk - Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad 

dr Tomasz Dziedzic - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Maciej Wilk–  Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Piotr Klimek - Dyrektor Handlowy OLTIS Polska Sp. z o.o.

                                                                                                               DZIEŃ 2 – 23 marca 2017

10:00 - 11:00

rejestracja gości

11:00 – 12:30

 Sesja I    Transport intermodalny – trendy światowe

 

11:00 – 11:15

Przemysław Żukowski - Departament Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ

„Propozycja rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce”

11:15 – 11:30

prof. dr hab. Leszek Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 „Transport Intermodalny w wybranych krajach Europy zachodniej w latach 1995 – 2015”

11:30 – 11:45

dr Ernest Czermański - Uniwersytet Gdański

„Globalne uwarunkowania rozwoju żeglugi kontenerowej”

11:45 – 12:00

   Anna Różalska - PKP Cargo Connet Sp. z o.o.

„Przewozy kontenerowe z Chin”

12:00 – 12:15

 dr hab. prof. US Dariusz Milewski -Uniwersytet Szczeciński,
 dr Bogusz Wiśnicki -Akademia Morska w Szczecinie

 „Problem wyboru gałęzi i technologii transportu w obsłudze globalnego obrotu towarowego na przykładzie połączeń UE – Chiny”

12:15 – 13:00    przerwa kawowa

13:00 – 14:45

 Sesja II  Transport intermodalny – wyzwania rynku polskiego      

13:00 – 13:15

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński

„Rozwój kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2010 – 2015 r.”

13:15 – 13:30

Krzysztof Warmiński - Transportowy Dozór Techniczny

„Rola i zadania jednostek w procesie oceny interoperacyjności”

13:30 – 13:45

Alicja Kozłowska - Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego - Urząd Transportu Kolejowego

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym a rozwój przewozów na rynku transportu intermodalnego"

13:45 – 14:00

Andrzej Kobuszewski - Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu”

14:00 – 14:15

dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego
Maciej Brzozowski – Port Hamburg

 „Partnerstwo kolei i portu jako instrument rozwoju intermodalnego”

14:15 – 14:30

Prof. dr hab. inż. Maciej Mindur - Politechnika Lubelska

 „Transport intermodalny w Polsce”

14:30 – 14:45

 Robert Kruk - Instytut Kolejnictwa 

 Terminale intermodalne w regionie łódzkim - stan obecny i potencjał rozwojowy"