12 czerwca 2019 r.

godz. 1130 - 1200 - Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes SITK RP 
                                                                    prof. dr hab. Edward Włodarczyk - JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

 • Wystąpienia Patronów Konferencji i zaproszonych gości 

godz. 1200 - 1315 - Panel dyskusyjny " Perspektywy i bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce" - prowadzący Juliusz Engelhardt 

udział przedstawicieli: 

 • Ministerstwa Infrastruktury 
 • Sylwia Cieślak - Wilk Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych -  Ministerstw Inwestycji i Rozwoju
 • Alicja Kozłowska - Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku - Urząd Transportu Kolejowego 
 • Krzysztof Rodziewicz - Dyrektor Departamentu  Przygotowania Projektów - Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • dr Mirosław Antonowicz - Członek Zarządu - Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Sławomir Żurawski - Dyrektor Biura Handlowego -Rynek Przewozów Międzynarodowych i Intermodalnych PKP CARGO S.A.
 • Tomasz Radzikowski - Ekspert ds analiz transportowych Biura Strategii Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 • Aneta Szreder-Piernicka - Dyrektor ds Handlowych - Port Szczecin - Świnoujście  

 SESJA I godz. 1315 - 1455 - "Kierunki rozwoju przewozów intermodalnych w nowej perspektywie finansowej"

Przewodnicząc sesji: prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński
                                    dr inż. Mirosław Antonowicz - Członek Zarządu PKP S.A.
                                    Czesław Warsewicz - Prezes PKP CARGO S.A.

godz. 1315 -   Juliusz Grabowski - Kierownik Działu Handlowego i Obsługi Inwestora ZMPSiŚ
             
       "Wyniki analiz dotyczących poprawy efektywności transportu intermodalnego w ramach projektu TalkNET"

godz. 1335 -  Krzysztof Rodziewicz- Dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
                     
"Finansowanie transportu towarowego przez fundusze unijne"

godz. 135-   Robert Kruk, Przemysław Brona, Beata Piwowar, Krzysztof Ochociński - Instytut Kolejnictwa  
                     
"Przewozy intermodalne transportem kolejowym - perspektywy dalszego rozwoju"

godz. 1415 -   Alicja Kozłowska - Departament Regulacji Rynku Urząd Transportu Kolejowego
                     
"Zwiększanie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce"

godz. 1435 -  Przemysław Hoehne - Dyrektor Handlowy Clip Group
                   
 "Nowe ogniwo w Supply Chain - Transport Intermodalny"

godz. 1455 - 1600 - Lunch 

SESJA II godz. 160- 1800 - "Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej w portach morskich na kształtowanie się potoków intermodalnych"

Przewodniczący sesji: dr hab. prof. US Michał Pluciński - Uniwersytet Szczeciński
                                      Adam Ryniak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Cargotec Poland sp. z o.o.

godz. 1600 - Piotr Durajczyk - Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 
                     "Transport wodny śródlądowy w obsłudze portów morskich"

godz. 1620 - Marek Trojnar - Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów ZMPSiŚ
                   
"Strategia rozwoju Portów w Szczecinie i Świnoujściu (inwestycje przystosowujące terminal promowy do obsługi transportu intermodalnego)"

godz. 1640  - Henryk Zielaskiewicz - Polskie Koleje Państwowe S.A.
                     
"Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się ładunków intermodalnych"

godz. 1700 -  Sławomir Żurawski - Dyrektor Biura Handlowego - Rynek Przewozów Międzynarodowych Intermodalnych - PKP Cargo S.A.
                     "
Grupa PKP CARGO niekwestionowanym liderem w kolejowych przewozach intermodalnych  "

godz. 1720 -  Andrzej Łuc - Prezes Zarządu Port Police sp. z o.o,
                     "Port Morski Police jako intermodalne zaplecze dla przemysłu chemicznego"

godz. 1740-  Jakub Wojciechowski - Szef Sprzedaży Cargotec Poland Sp. z o.o.
                     
"Eco przeładunki w terminalach kontenerowych"

godz. 1900 - Uroczysta kolacja 

 

13 czerwca 2019 r. 

godz. 800 - 1500 - Wycieczki techniczne:

 • *Terminal Promowy w Świnoujściu (30-40 os.)
 • *Terminal LNG w Świnoujściu (20 os.)
 • *Cargotec Poland sp. z o.o. (2x30 os.)

* udział w wycieczce opcjonalny 

SESJA III godz. 1530 - 1650 - "Innowacyjne rozwiązania urządzeń przeładunkowych - nowe technologie, nowe wyzwania"

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska 
                                      Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Portu Gdańsk

godz. 1530 -  Stanisław Nader - Politechnika Warszawska, Krystian Jarosławski - Politechnika Poznańska 
                     
"Nowoczesny wagon do przewozu tirów i specjalistycznego sprzętu wojskowego"

godz. 1550 -  dr inż. Bogusz Wiśnicki - Akademia Morska w Szczecinie  
                   
 "Projekt intermodalnego DEPO w Dunikowie" 

godz. 1610 -  dr inż. Bogusz Wiśnicki - Akademia Morska w Szczecinie  
                       dr hab prof. US Dariusz Milewski -  Uniwersytet Szczeciński 

                     
"Rozwój połączeń intermodalnych w korytarzu Bałtyk Adriatyk"

godz. 1630 - Stanisław Nader - Politechnika Warszawska
                     "
Wybrane aspekty zachowań osób testowanych z wykorzystaniem symulatora jazdy klasy VR"

godz. 1630 -  Stanisław Nader - Politechnika Warszawska
                     
"Propozycje symulatora typu Virtual Reality prowadzenie pojazdu samochodowego"

godz. 1650 - 1710 - przerwa kawowa 

SESJA IV godz. 1710 - 1810 - "Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych w nauce i praktyce"

Przewodniczący sesji: dr hab. prof. US Dariusz Milewski - Uniwersytet Szczeciński
                                      dr Bogusz Wiśnicki - Akademia Morska w Szczecinie  

godz. 1710 dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński - Uniwersytet Szczeciński 
                     " Tendencje rozwoju systemów intermodalnych w Europie" 

godz. 1730 -  Sławomir Jeneralski - Doradca ds. komunikacji społecznej - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
                     
"Dlaczego kolejarze dyskutują o przewozach intermodalnych chętniej od przewoźników drogowych"

godz. 1750 -  dr Tadeusz Bocheński - Uniwersytet Szczeciński 
                    "Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalngo w Polsce"

godz. 1900 - Kolacja regionalna 

14 czerwca 2019 r. 

Sesja V godz. 900 - 1130 - "Współczesne wyzwania zarządzania operacyjnego w łańcuchach dostaw "

Przewodniczący sesji: dr Marzena Frankowska - Uniwersytet Szczeciński

Część I

godz. 900 - 0945 - Ebrahim Parker - Kierownik Działu - Zarządzanie Operacjami na Uniwersytecie Technologicznym Cape Peninsula 
                           
  "Introduction to Operations Management and Operations Strategy" 

godz. 0945 - 1000 - przerwa kawowa                

Część II 

godz. 1000 - 1130   - Warsztaty 
                                  "Technologiczne wsparcie procesów logistycznych w rozwoju inteligentnego przemysłu" 
                                 - dr inż Magdalena Malinowska, mgr Andrzej Rzeczycki - Uniwersytet Szczeciński 

                                  Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LOGLAB sala 134-136 SIL          

godz. 1130 - 1200 - Podsumowanie i wnioski - prof. dr hab. Juliusz Engelhardt 

godz. 1200 - 1300 - Lunch

godz. 1300 - Wyjazd uczestników konferencji