godz. 1000 –  1015  – Otwarcie Konferencji:                                                                                                                                                            23 czerwiec 2021 r.

        prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP,
        Wystąpienia Patronów Konferencji i zaproszonych gości

godz. 1015 – 1140 –  SESJA I  Plenarna

Referat Programowy – dr Mirosław Antonowicz Przewodniczący OSŻD
                                           „Przewozy intermodalne w przestrzeni euroazjatyckiej”

Panel dyskusyjny :
                                  Uczestnicy Panelu :
                                    - dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka prof. nadzw. 
                                      Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, Wiceprezes SITK RP
                                    - Andrzej Banucha –Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Relacji Inwestorskich PKP Cargo S.A.
                                    - dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK  - Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Instytut Kolejnictwa,
                                    - Paweł Wontorski – Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów „ Metroprojekt” sp. z o.o.
                                    - Henryk Zielaskiewicz – Przewodniczący Krajowej Sekcji Intermodalnej SITK RP

godz.1140 – 1150     Podsumowanie Panelu
godz. 1150 – 1335        SESJA II  Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. – dźwignią rozwoju systemu 
transportowego Polski

Prowadzący Sesję: Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP
godz. 1150 – 1210     Michał Jaroszyński – Menedżer Kontraktu Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
                                           „Centralny Port Komunikacyjny jako węzeł intermodalny”
godz. 1210 – 1230    Sylwia Cieślak-Wilk – Zastępca Dyrektora CUP
                            „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”.
godz. 1230 – 1250     Michał Jaworski – Urząd Transportu Kolejowego
                                    „Transport intermodalny na kolei-dekada rozwoju”
godz. 1250 – 1310    Andrzej Banucha –Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Relacji Inwestorskich PKP Cargo S.A.
                                  „Polska intermodalnym hubem Europy”.
godz. 1310 – 1330     Tomasz Jaworski – Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft
                          "CPK: czy potoki transportowe mogą płynąc bez turbulencji?" 

godz.1330 – 1335     Podsumowanie sesji

godz. 1335 –1400      – przerwa kawowa

 godz.1400 – 1505        SESJA III   Biuro Projektów Metroprojekt sp. z o.o. – Sesja autorska Firmy „Metroprojekt” sp. z o.o.

Prowadzący Sesję: Paweł Wontorski – Wiceprezes Biura Projektów „Metroprojekt” sp. z o.o. 
godz.1400 – 1420    dr inż. Wawrzyniec Wychowański  
                                  „Prezentacja ogólna o firmie Metroprojekt sp. z o.o. – 70 lat tradycji historia i wizja rozwoju”,-
                                   dr inż. Wawrzyniec Wychowański, dr inż. Paweł Wontorski 
godz.1420 – 1440    dr inż. Paweł Wontorski
                                  „Kierunki rozwoju metod projektowania systemów kolejowych:  BIM i cyfrowy projekt”,
                                   dr inż. Paweł Wontorski , mgr inż. Magdalena Dzierżak
godz.1440 – 1500    dr inż. Wawrzyniec Wychowański, dr inż. Paweł Wontorski  
                                   „Integracja systemów kolejowych : system rmCBTC , standaryzacja interfrejsów”,

godz.1500 – 1505    Podsumowanie sesji

godz. 1505 – 16 30   – lunch

23 czerwiec 2021 r.

 

godz. 930 – 1135           SESJA IV -  „Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków intermodalnych

Prowadzący Sesję:  Mikołaj Jarkowski – Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa
godz. 930 – 950              Marcin Nowacki – p.o. Zastępca Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad
                                      „Rola Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w transporcie intermodalnym"
godz. 950 – 1010           Juliusz Skurewicz – Sekretarz Rady Polskiej Izby Logistyki i Transportu Intermodalnego
                                       „Z punktu widzenia organizatora transportu, praktyczne aspekty  organizacji transportu intermodalnego
godz. 1010 – 1030       Juliusz Grabowski – Zarząd Morskich Portów  Szczecin i Świnoujście S.A.
                                      „Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego jako poprawa
                                       efektywności potoku ładunków w korytarzu transportowym między 
Skandynawią a Europą Środkowo-Południową"
godz. 1030 – 1050        Beata Piwowar, Przemysław Brona, Robert Kruk,  Krzysztof Ochociński – Instytut Kolejnictwa
                                      „Transport intermodalny jako alternatywa dla przewozów wagonowych rozproszonych”
godz.1050 – 1110         Adam Liberadzki, Anna Mazur, Bartosz Dziugieł - Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa
                             ”Wyzwania związane z wdrożeniem Miejskiej Mobilności Powietrznej i jej integracji z ekosystemem
                                mobilności miejskiej i podmiejskiej"
godz.1110 – 1130        Mateusz Frankiewicz - Kierownik Projektu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
                                       ”Port Gdynia efektywnym węzłem intermodalnym”

godz.1130  – 1135       Podsumowanie sesji

godz. 1135 –1200        – przerwa kawowa

godz.1200 – 1245         SESJA V „Innowacyjne rozwiązania urządzeń przeładunkowych – nowe technologie, nowe wyzwania”

Prowadzący Sesję:  prof. dr hab. inż.  Mirosław Nader – Politechnika Warszawska
godz.1200 – 1220        inż. Anna Krześlak, dr inż. Stanisław Nader Politechnika Warszawska
                              „Innowacyjna koncepcja transportu TIR- ów na platformie kolejowej"
godz.1220 – 1240       Krzysztof Piwek, Andrzej Iwaniuk, Jerzy Żółtak- Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa 
                              „System transportu małymi samolotami- stan i perspektywy”

godz.1240 – 1245     Podsumowanie sesji
godz. 1245 – 1355     SESJA VI  „Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych w nauce i praktyce”
Prowadzący Sesję: dr inż. Andrzej Montwiłł – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
godz. 1245 – 1310     dr inż. Andrzej Montwiłł Akademia Morska w Szczecinie
                                    „Kontenery wielkie jako element globalnego systemu transportu a semitrailery jako element 
                                     europejskiego systemu transportu intermodalnego / kombinowanego”
godz. 1310 – 1330    dr inż. Bogusz Wiśnicki Akademia Morska w Szczecinie
                                    Koncepcja terminalu intermodalnego rozproszonego – studium przypadku węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski”
godz. 1330 – 1350    dr inż. Krystian Pietrzak Akademia Morska w Szczecinie
                                   „Lekka kolei towarowa (LFR) jako element systemu przewozów intermodalnych wspierający dostawy  
                                    ostatniego kilometra”


godz.1350 – 1355     Podsumowanie sesji

godz. 1400 – 1530    – lunch

 Zakończenie Konferencji – wyjazd uczestników konferencji.