Konferencja TRANSPORT INTERMODALNY – INTEGRACJA PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH, odbędzie się w dniach 22 - 23  czerwca 2021 Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie , ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Organizatorzy wystąpili o objęcie Patronatem Honorowym przedsięwzięcia do:

Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Adamczyka

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  – Pana Ignacego Górę

*Polskie Koleje Państwowe S.A. - Pana Krzysztofa Mamińskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Pana Ireneusza Merchel

 

*organizatorzy wystąpili o objęcie Patronatem Honorowym 

 ----------------------------

 Celem wydarzenia jest przedstawienie i omówienie możliwości rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce oraz kierunków rozwoju tego rodzaju przewozów i wyzwania przed nim stojące. Wpisuje się on w najważniejsze kierunki interwencji przewidziane w Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju a tym samym w cele i zadania polityki transportowej. Tematyka Konferencji objęła wsparcie rozbudowy sieci terminali intermodalnych, centrów logistycznych, integrację międzygałęziowych systemów transportowych oraz rewitalizację i modernizacją śródlądowych dróg wodnych w Polsce poprzez tworzenie warunków do wzmocnienia współpracy międzygałęziowej poszczególnych przewoźników.

 

Osoby do kontaktu:

Hanna Szary tel. (22) 827 02 59, kom. 506 116 966, e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl