Zapraszamy do składania tekstów związanych z zakresem tematycznym
konferencji do 08 lipca 2019 r.(Termin został wydłużony). 

Teksty zgodne z tematem monografii, w formie spełniającej zalecenia
edytorskie, po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą opublikowane w
monografiach:

"Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych" (Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - 80 pkt, a w przypadku braku możliwości
inne wydawnictwo z listy MNiSW - 80  pkt.)

lub

"Infrastruktura terminali intermodalnych w portach morskich" (Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - 80 pkt, a w przypadku braku możliwości
inne wydawnictwo z listy MNiSW - 80  pkt.)

Osobom zainteresowanym oferujemy również możliwość publikacji tekstu w monografii bez uczestnictwa w konferencji.

W takim przypadku opłata wynosi 500 zł.+ VAT

 
Teksty proszę przesyłać na adres:
intermodal@wzieu.pl