Konferencja

Imprezie wystawienniczej będzie towarzyszyć bogata część merytoryczna, w ramach której uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach, a także konferencji poświęconej wyzwaniom rynku transportowego XXI w.

 

Celem konferencji „Transport intermodalny - integracja przewozów światowych” jest:

• przedstawienie i omówienie możliwości i kierunków rozwoju przewozów kombinowanych w Polsce oraz wyzwań przed nim stojących

• omówienie europejskich i globalnych rozwiązań transportowo-logistycznych oferowanych na rynku oraz szans dla przewozów kontenerowych, intermodalnych w Polsce i Europie

 

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Szczecińskim, w dniach 12-14 czerwca 2019 r.