Konferencja "Transport intermodalny - integracja przewozów światowych 21-22 marca 2018

21 marca

Sesja 1. Konferencji

Instytut  Sobieskiego  od  lat  opowiadał  się  za  budową  nowego  lotniska  centralnego w Polsce. Opracowany przez Instytut raport "Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową." przedstawia główne tezy strategiczne, analizy oraz płynące z nich wnioski dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), traktowanego jako przedsięwzięcie o jasno zarysowanych celach i kluczowym charakterze z punktu widzenia interesów państwa.

Niektóre tematy poruszone w raporcie przedstawiło kilku jego Autorów.

Agata Pomykała "Centralny Port Komunikacyjny w systemie transportu kolejowego."

prof. Jacek Wesołowski "Model kolejowej obsługi dalekobieżnej nowego lotniska pod Warszawą."

Marek Opowicz "Próba oszacowania kosztu budowy CPK metodą porównawczą."

prof. Andrzej Szarata, Marian Konopiński  "Prognozowanie wielkości i struktury strumieni podróżnych z uwzględnieniem  przepływów międzygałęziowych."

dr inż. Tadeusz Lis, Wojciech Drop "Systemowe zarządzanie przedsięwzięciem wielkim na przykładzie CPK."

Cały raport Instytutu Sobieskiego

 

Sesja 2. Konferencji

Debata Transportowa - Celem debaty "Wpływ poszczególnych gałęzi transportu na rozwój przewozów intermodalnych" było podjęcie dyskusji na temat potencjału tego rodzaju transportu w Polsce, możliwości lepszego zintegrowania systemu transportowego oraz stworzenia warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju transportu łączonego w naszym kraju.

 

22 marca

Sesja 1. Konferencji - Transport Intermodalny - trendy światowe i europejskie

 

Dariusz Słaboszewski - Porty Morskie Szczecin i Świnoujście Rola transportu morskiego w transporcie intermodalnym.

Marcin Zaremba - PKP S.A. Jedwabny Szlak - szansa dla polskiej kolei wymagająca inwestycji w infrastrukturę logistyczną."

dr inż. Daniel Kubek - Politechnika Krakowska Nowoczesne koncepcje zarządzania globalnymi sieciami dostaw, a transport intermodalny.

dr Ernest Czermański - Uniwersytet Gdański Aktualne uwarunkowania żeglugowej obsługi intermodalnych łańcuchów transportowych Europy Bałtyckiej.

prof. dr hab. Leszek Mindur - Uniwersytet Gdański i prof. dr hab. Maciej Mindur - Politechnika Lubelska Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy.

Maciej Gromek - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Rola transportu śródlądowego w transporcie intermodalnym.

Szymon Walkowski - ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.  "Usługa oświetlenia lotniska Schiphol."

 

Sesja 2. Konferencji - Transport intermodalny - trendy polskie

 

Włodzimierz Żmuda – PKP PLK S.A. "Centra logistyczne oraz przejścia graniczne - obsługa transportem kolejowym."

dr inż. Aleksandra Ciastoń- Ciulkin – Politechnika Krakowska Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 2007-2016.

Bartosz Guszczak - Instytut Logistyki i Magazynowania Narzędzia wspierające rozwój transportu intermodalnego w Polsce.

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński Statystyczna analiza związków pomiędzy determinantami PKB, a kolejowymi przewozami intermodalnymi.

dr Andrzej Iwaniuk - Instytut Lotnictwa "Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym."