I edycja Konferencji 2017 - Prezentacje do pobrania:

 

dr Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Maciej Brzozowski, Port Hamburg "Partnerstwo kolei i portu jako instrument rozwoju intermodalnego"

dr inż Marek Bauer, Politechnika Krakowska "Transport drogowy - dziś i jutro"

dr Dziedzic Tomasz, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie "Uwarunkowania i wyzwania dla transportu lotniczego w procesie intermodalnej integracji przewozów"

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, Uniwersytet Szczeciński "Rozwój kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2010 - 2015"

Piotr Frackowiak, Intermodal Manager BCT Gdynia "Przeładunki intermodalne na przykładzie BCT Gdynia"

Piotr Klimek, Oltis Polska "Cyfryzacja lądowych terminali kontenerowych"

Andrzej Kobuszewski, GDDKiA "Ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu"

Krzysztof Kondraciuk, GDDKiA "Realizacja inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025)"

Alicja Kozłowska, UTK „Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym a rozwój przewozów na rynku transportu intermodalnego"

mgr inż. Robert Kruk oraz mgr inż. Przemysław Brona, Instytut Kolejnictwa "Terminale intermodalne w regionie łódzkim – stan obecny i potencjał rozwojowy"

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik oraz mgr inż. Bartłomiej Ulatowski, UTH Radom "Monitoring transportu intermodalnego"

dr hab. prof. US Dariusz Milewski, Uniwersytet Szczeciński oraz dr Bogusz Wiśnicki, Akademia Morska w Szczecinie „Problem wyboru gałęzi i technologii transportu w obsłudze globalnego obrotu towarowego na przykładzie połączeń UE – Chiny”

dr inż. Krystian Pietrzak, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademia Morska w Szczecinie „Transport morski w systemie transportu intermodalnego”

Anna Różalska, Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect "Grupa PKP Cargo"

Anna Różalska, Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect "Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect"

mgr inż. Krzysztof Warmiński, Transportowy Dozór Techniczny "Rola i zadania jednostek w procesie oceny interoperacyjności"

Maciej Wilk, PLL LOT "LOT 2020 Strategia rentownego wzrostu"

Włodzimierz Żmuda, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. "Prezentacja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A."

Przemysław Żukowski, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej "Perspektywy rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce"