Konferencja TRANSPORT INTERMODALNY – INTEGRACJA PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH, odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

Organizatorzy wystąpili o objęcie Patronatem Honorowym przedsięwzięcia do:

*Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Adamczyka

*Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Pana Marka Gróbarczyka

*Ministra Inwestycji i Rozwoju - Pana dr inż. Jerzego Kwiecińskiego

*Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  – Pana Ignacego Górę

*Polskie Koleje Państwowe S.A. 

*Uniwersytet Szczeciński 

 

*organizatorzy wystąpili o objęcie Patronatem Honorowym 

 ----------------------------

 Celem wydarzenia jest przedstawienie i omówienie możliwości rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce oraz kierunków rozwoju tego rodzaju przewozów i wyzwania przed nim stojące. Wpisuje się on w najważniejsze kierunki interwencji przewidziane w Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju a tym samym w cele i zadania polityki transportowej. Tematyka Konferencji objęła wsparcie rozbudowy sieci terminali intermodalnych, centrów logistycznych, integrację międzygałęziowych systemów transportowych oraz rewitalizację i modernizacją śródlądowych dróg wodnych w Polsce poprzez tworzenie warunków do wzmocnienia współpracy międzygałęziowej poszczególnych przewoźników.

 

Osoby do kontaktu:

Hanna Szary tel. (22) 827 02 59, kom. 506 116 966, e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl

Martyna Lis kom. 505 912 463, e-mail: martyna.lis@sitkrp.org.pl