Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniach 22-24 marca 2017 r. zorganizował w Nadarzynie w PTAK WARSAW EXPO Targi transportu intermodalnego „InterModal 2017”. Były one częścią imprezy wystawienniczej obejmującej Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki oraz Targi Publicznego Transportu Zbiorowego „Warsaw Bus 2017”. W ramach Targów „InterModal 2017”, w dniach 22-23 marca 2017 r., odbyła się konferencja „Transport intermodalny - integracja przewozów światowych”. Dnia 22 marca miała miejsce debata transportowa zaś 23 marca dwie sesje plenarne, w których skupiono się na zagadnieniach związanych z transportem intermodalnym w kontekście wyzwań rynku światowego i rynku polskiego.

22 marca konferencję otworzył, witając przybyłych uczestników, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Pan Waldemar Fabirkiewicz. W swoim wystąpieniu wstępnym podkreślił znaczenie i rolę transportu intermodalnego w Polsce zwracając uwagę na potrzebę jego promocji i wsparcia ze strony państwa. Następnie głos zabrali goście honorowi : Pani Joanna Świderska – p.o. Dyrektora Departamentu Projektowego II z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Pani Alicja Kozłowska - Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego. Wystąpienie gości honorowych zakończyła prezentacja partnera konferencji Grupy PKP Cargo S.A. przedstawiona przez Panią Anną Różalską - Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect.

Po części oficjalnej głos zabrał prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, który jako przewodniczący debaty transportowej przedstawił jej cele i założenia. W debacie uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i biznesu w podziale na:

·  transport kolejowy: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt -Uniwersytet Szczeciński oraz Włodzimierz Żmuda - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

·  transport drogowy: dr inż. Marek Bauer - Politechnika Krakowska oraz Krzysztof Kondraciuk – Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad

·  transport morski i żegluga śródlądowa: dr inż. Krystian Pietrzak - Akademia Morska w Szczecinie oraz Piotr Frąckowiak – Kierownik Wydziału Kolei - Bałtycki Terminal Kontenerowy

·  transport lotniczy: dr Tomasz Dziedzic Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji oraz Maciej Wilk –  Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

· technologie IT w transporcie intermodalnym: mgr inż. Bartłomiej Ulatowski - Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu oraz Piotr Klimek – Dyrektor Handlowy OLTIS Polska

W trakcie debaty omówiono stan obecny każdej z gałęzi transportu w kontekście przewozów intermodalnych, potencjału rozwoju tych przewozów i współpracy międzygałęziowej.

23 marca odbyły się dwie sesje plenarne, w których zaprezentowane zagadnienia związane z transportem intermodalnym w aspekcie wyzwań rynku światowego i rynku polskiego.

 

Materiały z konferencji „Transport intermodalny - integracja przewozów światowych” są dostępne na stronie www.intermodal-poland.com

 

Patronat honorowy

 

 

 

 

 
       

 

 

 

Patronat Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Patronat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Warszawa

Patronat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

 

Partnerzy merytoryczni

 

 

  

         
         
       

 

Patronat medialny

 

       
       
       
       
       
       

 Partnerzy konferencji

 

Rada programowa Targów Transportu Intermodalnego „InterModal 2017"

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Nauka

1.    prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Uniwersytet Gdański
2.    prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz – Politechnika Warszawska
3.    prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński
4.    prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska
5.    prof. dr hab. Bogusław Liberadzki - Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
6.    prof. dr hab. Leszek Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
7.    prof. dr hab. Maciej Mindur – Politechnika Lubelska
8.    prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
9.    prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Politechnika Warszawska
10.  prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – Szkoła Główna Handlowa
11.  prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
12.  dr hab. Monika Bąk, prof. zw. UG – Uniwersytet Gdański
13.  dr hab. inż. Mirosław Nader, prof. PW – Politechnika Warszawska
14.  dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
15.  dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka - prof. nadzw. AM – Akademia Morska w Szczecinie
16.  dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
17.  dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW – Politechnika Warszawska
18.  dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Politechnika Krakowska
19.  dr hab. Paweł Lesiak – Szkoła Główna Handlowa
20.  dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
21.  dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Kuźmińskiego
22.  dr inż. Ireneusz Fechner – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Biznes

23. Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity
24. Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP Cargo
25. Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
26. Mirosław Pawłowski – Prezes Zarządu PKP S.A.
27. Rafał Milczarski – Prezes Zarządu Polskie Linie Lotnicze
28. Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Administracja publiczna

29. Przemysław Gorgol – Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
30. Maciej Gromek – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
31. Tadeusz Szozda – Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei OSJD